Časté dotazy

Jak funguje fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna se skládá s fotovoltaických panelů umístěných na střeše Vašeho domu a střídače, který převádí energii získanou panely na elektrickou energii, kterou spotřebujete ve Vaší domácnosti. Součástí instalace může být také systém pro uložení přebytečné energie do baterie nebo k přímému ohřevu teplé užitkové vody.

Ukázka funkce hybridní elektrárny

Ukázka funkce hybridní elektrárny

Ráno:

 • Sluneční energie je slabá
 • Baterie jsou vybité
 • Dodávku elektřiny pro spotřebiče zajištuje veřejná distribuční síť
 • Kupuji energii

Přes den:

 • Sluneční energie je na svém denním maximu
 • Baterie se nabíjí z přebytků energie (přebytkem se rozumí rozdíl množství energie, který aktuálně vyrábí elektrárna a spotřebovává rodinný dům)
 • Dodávku energie pro spotřebiče zajištuje fotovoltaická elektrárna
 • Nekupuji energii

Večer:

 • Sluneční energie je slabá nebo žádná
 • Baterie jsou nabité
 • Dodávku elektřiny pro spotřebiče zajištuje fotovoltaická elektrárna z baterie a případně doplňuje z veřejné distribuční sítě
 • Kupuji minimum energie

Dobře navržený hybridní systém FVE dokáže pokrýt až kolem 80% celkové spotřeby rodinného domu.


Kolik elektřiny vyrobí fotovoltaická elektrárna

Množství elektřiny, které fotovoltaika vyrobí, záleží na řadě faktorů. Rozhodující parametry jsou místní podnebí a aktuální počasí. V České republice dopadne přibližně 950 až 1 340 kilowatthodin (kWh) sluneční energie na m2 za rok. Nejvíce slunečních dnů je na jižní Moravě, nejméně na severu Čech. Záleží také na výkonu fotovoltaické elektrárny, její velikosti a orientaci vůči světovým stranám. Ideálně sklon panelů je přibližně 35 až 45 ° a s orientací k jihu.

Velmi zjednodušeně řečeno, pokud je výkon elektrárny 5kWp, ročně dokáže vyprodukovat až 5000kWh elektrické energie.


Vyrábí elektrárna elektřinu celoročně?

Výroba elektrické energie z fotovoltaické elektrárny je plně závislá na osvitu a intenzitě slunečního záření. Největší množství energie je tedy dodáváno přes letní část roku.

Jako příklad výroby energie je níže zobrazen graf dodaného množství elektřiny z fotovoltaické elektrárny  o výkonu 10kWp instalované na Jižní Moravě na rodinném domě se sedlovou střechou a orientací k jihu.

Graf výroby 10kWp FVE


Životnost a záruka fotovoltaické elektrárny

Pro jednotlivé komponenty jsou rozdílné délky záruk. Na panely je v současné poskytována záruka až 25 let při zachování účinnosti 80%, střídače disponují zárukou 5 let. U baterie udává výrobce až 6000 cyklů, případně záruku 10 let. Dobře provedená instalace fotovoltaické elektrárny umožnuje její bezpečný provoz s minimem údržby až 30 let


Jak probíhá instalace fotovoltaické elektrárny

Proces se skládá z několika částí. V první fázi je zpracována nabídka. Pro nabídku je třeba zajistit kompletní místní šetření (připravenost domovní elektroinstalace, umístění panelu, stav střechy, trasy pro kabeláž, prostor pro střídač a případně bateriové úložiště). Následuje administrativní část v podobě žádosti o připojení k distribuční síti nízkého napětí, případně žádost o dotaci Nová zelená úsporám. Posledním krokem je samotná instalace fotovoltaické elektrárny a dokončení administrativních procesů.


Dotace Nová zelená úsporám

Nárok na státní dotaci Nová zelená úsporám mají majitelé rodinných i bytových domů. Kontaktujte nás, pomůžeme s administrací žádosti pro získání dotace na Vaši fotovoltaickou elektrárnu.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
Související